Shirt Fabric 021 Label

There was a heavy wrought iron fence that ran along the eastern edge of Fenton Cemetery. Outside the fence were planted sporadically evergreen shrubs, and a concrete sidewalk ran its length. Further beyond the walkway was Adams Road, a busy avenue that traveled in a straight line through several cities and townships.. The code builds … Read moreShirt Fabric 021 Label

Shirt Fabric 021 Like

Haddii habeen uu middood la baryi lahaa ka baaqdana, waxa ku waajib ah inuu dib uga gudo. Rasuulkeenna suubbani kolkuu xanuunsanaa ooy ajashiisii soo dhowaatay, waxaa lagu wareejin jiray oo uu midba habeen la baryi jiray dumarkiisa, inkastoo uu Caa’isha ugu jeclaa. Isagoo xaalkiisu sidaa yahay buu maalin weydiiyey dumarkii, “Xaggeen ahay berrito?”Markaas mid baa … Read moreShirt Fabric 021 Like